Kontrolovanie

Podobné slová: dozeranie, preverovanie, skúška