Zabúdanie

Opak slova: pamätať Podobné slová: nechávať, zanedbanie, odpustenie