Podobné slová: akcia, žart, hra, hračka, večierok


  • Sex: Najväčšia zábava bez smiechu, ktorú som kedy zažil. (Woody Allen)