Pochybovanie

Podobné slová: neistota Opak slova: istota, určitosť