Podobné slová: prihovorenie sa, zapôsobenie, pomenovanie