Požehnanie

Podobné slová: dobro, priazeň, šťastie