Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: nábožnosť, mravnosť, cnosť