Kmeň

rozlišovacia stránka

Podobné slová: rod, potomstvo, spoločenstvo, peň

Sequoiadendron giganteum bole.jpg