Podobné slová: strach, stiesnenosť, úzkosť, nepokoj, bázeň