Odsúdenie

Podobné slová: zavrhnutie, trest, kritika