Záujem

rozlišovacia stránka

Podobné slová: dopyt, obdiv, pozornosť, úžitok, zaujatie, záľuba, zaujímať sa Opak slova: nedbanlivosť


Iné projektyUpraviť

  •   Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Záujem