Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: bdenie, nebezpečenstvo, opatrnosť, postoj, varovanie, výstraha