Prerušenie

Podobné slová: dočasne, prestávka, ukončenie, zastavenie