Podobné slová: blokovať, chránenie, obrana

Defenders NGM-v31-p369-A.jpg