Horlivosť

Podobné slová: nadšenie, usilovnosť, elán, zápal