Donútenie

Opak slova: dobrovoľnosť Podobné slová: násilie, nútenie