Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: bohabojnosť, litánie, zbožnosť