Zachovávanie

Opak slova: strata Podobné slová: dbanie, dodržanie, ochrana, splnenie, spravovanie, uchovanie, udržanie