Výraz

rozlišovacia stránka

Podobné slová: vyjadrenie, prejav, vzhľad, znak