Prostredník

rozlišovacia stránka

Podobné slová: agent, prst, sprostredkovateľ