Podobné slová: mlčanie, mlčanlivosť, ticho Opak slova: hovoriť, krik