Predpoklad

rozlišovacia stránka

Podobné slová: domnienka, inštinkt, podmienka