Podobné slová: dovolenie, odobrenie, povolenie, privolenie, zhoda Opak slova: nesúhlas, odlišnosť, kontrast, rozdiel, rozpor