Opak slova: bojazlivosť Podobné slová: odvaha, bezočivosť, opovážlivosť, odhodlanosť