Podobné slová: ctižiadostivosť, kariéra, sebarealizácia