Otvoriť hlavné menu

Opak slova: dôležitosť, význam, vážnosť