Jedinečnosť

Podobné slová: mimoriadnosť, unikát, zvláštnosť, svojráznosť