Otvoriť hlavné menu

Odstup

Podobné slová: odmeranosť, vyhýbanie, vzdialenosť