Spoznávanie

Podobné slová: oboznámenie, uvedomenie, poznanie, zisťovanie