Zhovievavosť

Podobné slová: liberalizmus, povoľný