Dostanie

(Presmerované z Dostať)

Podobné slová: prijatie, získanie, dosiahnutie