Podobné slová: jedlo, pyré, situácia


William Hemsley (1893)