Objektívnosť

Podobné slová: skutočnosť, neutralita, pravda Opak slova: nepravda, subjektívnosť