Talianske príslovia

zoznamový článok projektov Wikimedia

ReferencieUpraviť

  1. BIANDER. G a ZARDONI. R: Bosk alebo olovrant. Lúč, Bratislava 2007. s. 49 ISBN 978-80-7114-615-5
  2. Zostavovateľ: KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996, s. 51. ISBN 80-902272-1-X