Podobné slová: rozklad, prachnivenie, blikanie, trvanie