Podnikanie

organizácia vykonávajúca obchodovanie s tovarom, službami alebo obojím

Podobné slová: činnosť, robota, uskutočnenie


  • Keď robíte svoje podnikanie seriózne, vážne, poctivo, nemôžete očakávať obrovské zisky v prvých rokoch. My sme v prvých rokoch kupovali veci do firmy, že sme zobrali z domu stoličku a dali sme, a vyplácali sme si len peniaze nutné na živobytie a všetko sme investovali do tej firmy a do vývoja, a tieto záležitosti potrebujú svoj čas. (Miroslav Trnka)