Ovplyvňovať

Podobné slová: interferovanie, pôsobenie, spracovanie, vplyv