Podobné slová: dočasnosť, pominuteľnosť Opak slova: večnosť