Otvoriť hlavné menu

Vyvolanie

rozlišovacia stránka

Podobné slová: popud, oznámenie, privolanie, zapríčiniť, rozpútanie