Otvoriť hlavné menu

Opak slova: aktivita, účasť Podobné slová: nečinnosť, neúčasť