Podobné slová: beh, činnosť, jedlo, krok, pohyb, postup, vývoj