Podobné slová: ovládanie, prenik, pôsobenie, vyniknutie