Podobné slová: zmocnenie, učenie, potlačenie, opanovanie, podriadenie, podmanenie, spútanie, skrotenie