Otvoriť hlavné menu

Opak slova: subjekt Podobné slová: predmet, téma