Téma

rozlišovacia stránka

Podobné slová: námet, látka, myšlienka, téza, predmet, objekt