Podobné slová: opatera, starostlivosť, poverenie, úloha, prezradenie