Opevnenie

vojenské konštrukcie a stavby navrhované na obranu a ochranu

Podobné slová: pevnosť, hradba, múr, fortifikácia