Nevinnosť

Opak slova: vina Podobné slová: čistota