Podobné slová: splnenie, vhodnosť, uspokojenie, splnenie