Potknutie

(Presmerované z Podknúť)

Podobné slová: padnúť, spadnúť, chyba, vychýlenie, zakopnutie